737cbf88052a95ca1e2282380cd7cd6d

Ichimoku Kinko Hyo: Ichimoku Kinko Hyo Wskaźnik i pięć komponentów wyjaśnionych

Inne ważne sygnały handlowe w ramach strategii Ichimoku pojawiają się, gdy rozpiętość Chikou przekracza wykres cenowy. Tak więc, gdy linia Chikou Span przekracza linię podstawową ceny od dołu, wskazuje to na nadchodzący trend uparty, a także produkuje wiele sygnałów kupna. Jeśli Ichimoku Chikou pochodzi z góry, jest to potencjalny niedźwiedzi i sygnał sprzedaży. Następnie, poprzez ponowne wybity Senkou A, akcja cenowa osiągnęła Senkou B, a nawet wykroczyła poza strefę chmur. Jednak przy następnym pasku cena powróciła do zakresu handlowego, rysując fałszywy wzór przełomu w chmurze.

Kijun-sen lub linia podstawowa, jest jednym z elementów wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo lub chmury Ichimoku. Zapewnia sygnały handlowe w połączeniu z innymi komponentami. Jeśli linia Ichimoku Chikou wyruszy w linię podstawową, kup; Jeśli złamie wadę wykresu cenowego, sprzedaj sygnały. Jeśli spojrzysz Trochę głębiej, na 4-godzinnej tabeli, cena BTCUSD przesuwa się pod chmurą, gdzie Kijun działa jak linia oporowa, zanim chmura Kumo staje się czerwona.

Wyjście z handlu łamaniem Kumo jest najłatwiejszą częścią całego handlu. Trader po prostu czeka, aż ich stopień zatrzymuje się, gdy cena wychodzi z przeciwnej strony Kumo, na której trwa handel. Ponieważ handlowiec stale przesuwa stopę stopu z Kumo podczas całego życia handlu, zapewnia to, że zamykają zyski lub ograniczają straty w miarę postępu handlu. Wchodząc do transakcji na krzyżu Kijun Sen, trader dokona przeglądu obecnej wartości Kijun Sen i umieści swoje stopki na kilka pipsów/punktów po przeciwnej stronie Kijun Sen, na które ich wpis jest umieszczony. Chcąc wejść krótko, trader będzie starał się umieścić swoje stopnie tuż nad obecnym Kijun Sen, a gdy będzie w stanie wchodzić długi, handlowiec będzie Ich zatrzymanie tuż poniżej obecnego Kijun Sen. słaby sygnał Kijun Sen Cross ma miejsce, gdy uparty krzyż ma miejsce pod Kumo.

Na koniec zaleca się połączenie wskaźnika z innymi wskaźnikami. Na przykład, gdy Kijun-Sen i Tenkan-Sen wykonują crossover, przy czym cena wzrośnie w górę, zwykle jest to sygnał, że trend wzrostowy będzie kontynuowany. Odwrócenie trendu jest zwykle sygnalizowane, gdy cena wchodzi do chmury pomarańczowej. Jest to obliczane przez dodanie najwyższego i najwyższego niskiego poziomu w ciągu ostatnich 52 dni podzielonych przez 2. Jest to obliczane przez dodanie Tenkan-Sen i Kijun-Sen. Strategia rozpiętości Chikou nie dyktuje zastosowania żadnej konkretnej struktury Ichimoku w celu umieszczenia stop-pory, tak jak niektóre inne strategie.

CHIKOU Span potwierdzenie

Jeśli lokalizacja rozpiętości Chikou w odniesieniu do krzywej ceny jest przeciwieństwem Tenkan Sen/Kijun Sen Sentyment Cross Cross, to osłabia sygnał. Oprócz zapewnienia poglądu na sentymenty i jego relacji z Price, sam Kumo ma również swoje “wewnętrzne” sentymenty lub uprzedzenie. Ma to sens, gdy weźmiemy pod uwagę, że Kumo składa się zasadniczo z dwóch średnich ruchomych, Senkou Span a i Senkou Span B.

System został ostatecznie wydany publicznie w 1968 r., Po ponad dwudziestu latach testowania, Kiedy pan Hosoda opublikował swoją książkę, która zawierała ostateczną wersję systemu. Utwórz konta na żywo i wykorzystaj swoją wiedzę Ichimoku na prawdziwym rynku. Jeśli chodzi o prędkość, w której wykonujemy Twoje transakcje, nie jest oszczędzany koszt. ThinkMarkets zapewnia wysoki poziom zadowolenia klienta z wysokich wskaźników zatrzymywania klientów i konwersji.

Jeśli zielona linia przekroczy cenę z odgółu, to jest sygnał sprzedaży. Ichimoku Kinko Hyo lub Ichimoku w skrócie, jest wskaźnikiem technicznym, który służy do rozmieszczenia pędu wraz z przyszłymi obszarami wsparcia i oporu. Możemy również potwierdzić niedźwiedzi sentyment przez rozpiętość Chikou, który w tym momencie pozostaje poniżej akcji cenowej. Gdyby Chikou był powyżej akcji cenowej, potwierdziłoby to uparty sentyment. Łącząc to wszystko, teraz szukamy krótkiej pozycji w naszej parze walut USD/JPY. Jeśli cena wzrośnie powyżej najwyższej linii, rynek prawdopodobnie wzrośnie po silnym trendie uparty i odwrotnie.

System pozwala handlować samodzielnie lub kopiować odnoszących sukcesy handlowców z całego świata. Wskaźnik Ichimoku jest dostępny na platformie ITT4 za darmo i jest jednym z wbudowanych wskaźników w nim. Polecam korzystanie z platformy internetowej LiteFinance na początku podróży jako trader-tam wskaźnik Ichimoku jest również jednym z wbudowanych. Zapomniałem zrobić migawkę, kiedy zamknąłem handel, Więc zrobiłem to w chwili pisania. Cena porusza się i przełamuje lokalny poziom, przenoszę handel do Breęeven. Opracowałem klasyfikację sygnałów strategii Ichimoku, aby pomóc ci w przyszłości.

Umieszczenie wykresu Ichimoku razem

Jak wyjaśniliśmy w sekcji opisującej rozpiętość Chikou, ten komponent działa jako “ostateczny arbiter” sentymentu i powinien być konsultacyjny z każdym sygnałem handlowym w systemie wykresów Ichimoku Kinko Hyo. Każda z trzech klasyfikacji Tenkan Sen/Kijun Sen Cross wspomniana powyżej może być dalej klasyfikowana na podstawie lokalizacji Chikou Pan w związku z krzywą cen w momencie krzyża. Jeśli krzyż jest sygnałem “kup”, a rozpiętość Chikou jest w tym momencie powyżej krzywej ceny, zwiększy to siłę Kup sygnał. Podobnie, jeśli krzyż jest sygnałem “sprzedaj”, a rozpiętość Chikou jest poniżej krzywej ceny, zapewni to dodatkowe potwierdzenie tego sygnału.

W pewnym momencie USD/JPY pęka pod chmurą, ponieważ czerwona linia nadal handluje poniżej niebieskiej linii. W związku z tym każda sytuacja, w której Tenkan porusza się poniżej Kijuna, sygnalizuje spadek akcji cenowej i odwrotnie. Aby dalej potwierdzić sygnał handlowy, możesz skonsultować się z Kumo i sprawdzić, czy generuje ten sam sygnał. Najważniejszymi funkcjami wskaźnika Ichimoku jest identyfikacja kierunku trendu i generowanie sygnałów handlowych. Opracowany przez Goichi Hosodę, japońskiego dziennikarza, który podobno spędził nad nim 30 lat, chmura Ichimoku jest również wykorzystywana do identyfikacji kierunku trendu, manowu i generowania odpowiednich sygnałów handlowych. Ogólnie rzecz biorąc, rynki są uparty, gdy Senkou rozprzestrzeni się A jest powyżej Senkou Span B i odwrotnie Gdy rynki są niedźwiedzi.

Mimo to należy zachować ostrożność, aby upewnić się, że przełom nie jest “ogródka”, która może być szczególnie rozpowszechniona, gdy przełom odbywa się z płaskiego górnego/dolnego kumo. Aby upewnić się, że płaski górny/dolny nie przyciągnie ceny z powrotem do Kumo, zawsze zaleca się poszukiwanie innej struktury Ichimoku, aby “zakotwiczyć” swój wpis tuż powyżej/poniżej wybicia Kumo. Kiedy Senkou rozłącza się A i B, wskazuje to ogólną zmianę trendu z tej długoterminowej perspektywy.

Podążając za trendami, Ichimoku może pomóc uniknąć wejścia w niewłaściwą stronę, gdzie rynek. Dowiesz się, że jest to bez trendu, gdy cena oscyluje po obu stronach chmury. Zasadniczo, gdy rynek handluje na boki, wzburzone, czyli Trendless. Znajdź przybliżoną kwotę jednostek walutowych do zakupu lub sprzedaży, aby kontrolować maksymalne ryzyko na pozycję.

Sygnały te muszą odpowiadać trwającemu globalnemu trendowi, ponieważ Ichimoku jest przede wszystkim wskaźnikiem trendu. Tutaj strategia handlu Ichimoku staje się bardziej skomplikowana i będziesz musiał przegapić niektóre sygnały. Jeśli jednak ćwiczysz analizę przy świecach, osiągniesz lepsze wyniki, ponieważ obniżysz potencjalny rozmiar straty, szczegółowo szczegółowo szczegółowo opisuj punkt wejścia i wyjść z transakcji na czas. Handel w zakresie sugeruje wprowadzenie transakcji w kierunku wiodącego rozpiętości B, gdy cena wychodzi z wiodącego rozpiętości A.

Na poniższym rysunku pokazuje pewne klasyfikacje Krzyża Senkou. Przerywane linie pionowe reprezentują 26-okresową zależność między ceną a krzyżem Senkou. Zatem punkt A reprezentuje uparty krzyż Senkou Span, który można sklasyfikować jako “silny” sygnał kupna ze względu na fakt, że cena, w momencie krzyża, handluje powyżej Kumo. Podobnie punkt C reprezentuje Niedźwiedzi Senkou Krzyż, który wygenerował silny sygnał sprzedaży ze względu na lokalizację ceny w punkcie D poniżej Kumo. Krzyż Senkou Span w punkcie E wygenerował neutralny sygnał kupna, ponieważ cena była w tym momencie handlowa w Kumo. Opóźnienie stanowi jedną z najbardziej unikalnych funkcji Ichimoku; Przesuwające czas niektóre linie zacofane lub naprzód w celu uzyskania wyraźniejszej perspektywy akcji cenowej.

Trzy najskuteczniejsze wskaźniki handlowe dla handlowców Forex

Gdy cena osiągnie wiodącą rozpiętość Senkou, powinieneś handlować w kierunku pierwszej linii i tak dalej. Polecam wprowadzenie handlu po tym, jak chmura Ichimoku zmieniła kolor. Strata zatrzymania, w doskonałej sytuacji, jest w pewnej odległości od chmury.

zwany także wiodącym Span 2, ta linia tworzy drugą krawędź Kumo. Niezależnie od rynku Ichimoku podkreśla handel w kierunku trendu i nie wbrew trendowi. Tymczasem Kijun Sen działa jako wskaźnik przyszłego ruchu cenowego. Jeśli cena jest powyżej rozpiętości Senkou, górna linia służy jako pierwszy poziom wsparcia, podczas gdy wynik dolnej służy jako drugi poziom wsparcia. Druga linia Senkou jest określana przez uśrednienie najwyższego i najniższego niskiego poziomu przez ostatnie 52 okresy i wykreślono 26 okresów. Trader będzie w stanie zrównoważyć wskaźniki ryzyka/nagrody i kontrolować stanowisko, przestrzegając ścisłych zasad zarządzania pieniędzmi.

później algorytm ten zastosowano do analizy wykresu Forex. Trzecia linia jest rodzajem oscylatora do filtrowania sygnałów handlowych. Podobnie, gdy cena spadnie, powinieneś uważać na linię bazową. Jeśli to przekroczy, jest to sygnał, że odwrócenie ma się wydarzyć i że powinieneś zacząć wychodzić. W zbiorniku, jeśli linia znajduje się po lewej cenie, zwykle jest to sygnał silnego trendu w dół. Wreszcie ustalił, że ustawienia 9, 26 i 52 były idealnymi ustawieniami Ichimoku Kinko do uzyskania optymalnych wyników.

Kluczowe elementy środowiska graficznego Ichimoku

Senkou Span A to uśredniona wartość Tenkan-Sen i Kijun-Sen, przewidywana w określonym okresie. DTTW ™ jest dumny z tego, że jest głównym sponsorem TradertV.Live ™, najszybciej rozwijającego się kanału handlowego na YouTube. Jeśli cena jest powyżej lub poniżej chmury, jak pokazano powyżej, zwykle jest to znak, że trend będzie kontynuowany. Końcowe zatrzymanie-loss “STORODZIE i umożliwia handlowcom utrzymanie ścisłego zarządzania ryzykiem.

Sygnały wysłane przez linie Senkou Span i tworzone przez nich chmurę Poziomy oporu, w zależności od trendu. Wiodący rozpiętość A jest mniej ważnym poziomem, uważa się, że wiodący rozpiętość B jest silniejszy, oznacza granicę trendu długoterminowego. Ten uniwersalny wskaźnik techniczny Ichimoku Cloud Kumo składa się z pięciu linii, które nazywa się Tenkan-Sen, Kijun-Sen, Senkou Span A, Senkou wiodące Span B i Chikou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*