Aef23a147a261faa2e638796774df957

Rola CTO

Gdy rozkwitł pomysł firmy, CTO działa jako praktyczny inżynier, potwierdzając techniczną wykonalność biznesplanu. CTO (na tym etapie) jest czasem współzałożycielem i musi być przygotowany do budowania cyfrowej architektury produktu bez pomocy stron trzecich. Wraz ze wzrostem roli CTO zgodnie ze etapem cyklu życia tej firmy, krótko szczegółowo opisamy, w jaki sposób mogą się zmienić obowiązki CTOS. To, czy firma jest nowo ustalona, ​​czy uznana jednostka korporacyjna, jest ważnym czynnikiem w tym, za co jest odpowiedzialna za CTO. Pamiętaj, że nie ma jednolitego standardu dla roli i obowiązków CTOS.

W innych branżach bezpieczeństwo i zgodność zwykle mają znacznie wyższy priorytet. Zrozumienie ryzyka i standardów przedsiębiorstwa może być bolesna, ale niezwykle cenna wiedza. Wiedza na temat dziedziny technicznej – w dziedzinie technologii, wcześniejszym doświadczeniu i silnej wiedzy o branży to istotne. Czasami CTO może się uczyć po drodze, w technologii jest to trochę bardziej skomplikowane.

Podobne tytuły pracy obejmują:

, podczas gdy badania i rozwój są elementem przedsiębiorstw od wielu lat, wzrost technologii informatycznych (IT) i komputerów zwiększyło znaczenie dyrektora ds. Technologii. Firmy koncentrujące się na produktach naukowych i elektronicznych zatrudniają CTO, które są odpowiedzialne za nadzór nad własnością intelektualną i mają doświadczenie w branży. Pomimo tytułów CTO odgrywa bardziej zewnętrzną rolę planowania strategicznego, podczas gdy CIO ma większą rolę zorientowaną na technologię, operacyjną. Zasadniczo CIO jest odpowiedzialny za technologie, które prowadzą wewnętrzne działalność i procedury biznesowe firmy. CTO jest odpowiedzialne za technologie, które rozwijają działalność zewnętrzną, wdrażając usługi i produkty, które obsługują klientów i klientów.

My szukają kompetentnego CTO (dyrektora ds. Technologii), który będzie naszą pierwszą technologią, która jest ekspertem i odgrywa integralną rolę w ustalaniu strategicznego kierunku, rozwoju i rozwoju Firmy. Infrastruktura. OBEJĄCE stanowiska koncentrują się na inżynierii, wdrażaniu, rozwoju i zarządzaniu technologią. Zazwyczaj są odpowiedzialne za odkrywanie i analizę, w jaki sposób procesy technologiczne wpływają na działalność, a także identyfikowanie potencjalnych obszarów poprawy.

Chociaż nie każda firma potrzebuje CTO, ta rola może zwiększyć dostosowanie między strategią produktu lub usługi a strategią technologiczną firmy. W średniej wielkości dla dużych firm o wyższych budżetach wykonawczych poziom C może obejmować CIO i CTO. Obie stanowiska koncentrują się na inżynierii, wdrażaniu, rozwoju i zarządzaniu technologią.

Zatrudnienie CTO (Główny technologia Oficer) Opis stanowiska

CTO koncentruje się na produkcie i strategii, według Mead, podczas gdy CIO może być bardziej skoncentrowane na codziennych operacjach. Oznacza to, że CTO koncentruje się na codziennych problemach technicznych, ale raczej na szerszym obrazie. Dylemat polega na tym, że CTO jest pozycją, która spada gdzieś pomiędzy wykonaniem technicznym, zarządzaniem operacyjnym i reprezentacją wykonawczą. Zarządzanie produktem-technologia i produkt często idą w parze w przestrzeni technologicznej. Najlepsze CTO powinno zrozumieć cykl życia produktu i sposób budowania nowych produktów i utrzymywania istniejących.

Ten rodzaj CTO może wyobrazić sobie, w jaki sposób technologia zostanie wykorzystana w firmie, jednocześnie ustalając strategię techniczną dla firmy. To CTO przyjrzy się również dalszego wdrożenia nowych technologii w firmie, aby zapewnić jej sukces. Szukamy entuzjastycznego kolegę z drużyny o technicznym pochodzeniu, ale uprzedzenie do wykonania komercyjnego. Ta rola dyrektora ds. Technologii będzie wymagał kreatywnego myślenia i eksploracji, ponieważ będzie odgrywać bardzo wpływową rolę we wczesnym ramie naszej tożsamości innowacji, procesów i kultury. Ponieważ firmy stają się bardziej zależne od technologii, potrzeba bezpieczeństwa staje się coraz ważniejsza.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*