1da7ab06570dfcc46982ce2b8b7b3d81 1

Rynek płynny: Rynek cieczy: definicja, korzyści w handlu i przykłady

Na cienkim rynku, nagłe zmiany podaży i popytu często istotnie wpływają na wartość aktywów. Płynność rynku obligacji odnosi się do zdolności właściciela obligacji do szybkiej sprzedaży obligacji i przy niskim spreadu rentowności – co oznacza, że ​​stawka kuponu w obligacji korporacyjnej jest zbliżona do standardowej płynności w USA, płynność rynkowa akcji zależy od tego, czy jest ona wymieniona na liście na Wymiana i poziom odsetek kupujących. W przypadku zapasów cieczy, takich jak Microsoft lub General Electric, spread jest często tylko kilka groszy – znacznie mniej niż 1% ceny. W przypadku akcji niepołączonych spread może być znacznie większy, co stanowi kilka procent ceny handlowej. Jednym z przykładów jest porównanie aktywów z ciekłym rynkiem wtórnym i bez niego.

Zniżka płynności jest zmniejszoną obiecaną wydajnością lub oczekiwanym zwrotem dla takich aktywów, takich jak różnica między nowo wydanymi obligacjami skarbowymi w USA w porównaniu Skarby z tym samym terminem do dojrzałości. Początymi nabywcy wiedzą, że inni inwestorzy są mniej skłonni do wykupienia nieruchomości Treasuries, więc nowo wyemitowane obligacje mają wyższą cenę. Gdy rynek jest wystarczająco płynny, tworzy cenę rynkową równowagi, która jest akceptowana przez wszystkich. Na takim rynku trudno jest manipulować ceną ze względu na równość kupujących i sprzedawców.

Rynek walutowy jest jednym z największych i większości płynnych rynków. Rynek wymiany walut ułatwia zakup jednej waluty w zamian za inną walutę. Na wartość walutową może mieć wpływ niepewność polityczna, inflacja, stopy procentowe i inne czynniki. Podczas gdy wszystkie waluty mogą być handlowane na rynku walutowym, najczęstsze obracane waluty są z krajów o stabilnych gospodarkach. Płynność rynku aktywów wpływa na ich ceny i oczekiwane zwroty.

, czy jest to korelacja Lub przyczyn, rynek, który ma mniejszą płynność, prawdopodobnie stanie się bardziej niestabilny. Przy mniejszych odsetkach każda zmiana cen jest rozdrażniona, ponieważ uczestnicy muszą przekraczać szersze spready, co z kolei przesuwa ceny. Dobrym przykładem są lekko handlowane rynki towarowe, takie jak futures zboża, kukurydzy i pszenicy. Gdy aktywów może być sprzedawany szybko i bez utraty wartości, zwykle uważa się, że ma wysoki poziom płynności. Zasadniczo, tym łatwiej jest on przekształcić zasób na gotówkę, tym bardziej płynny jest składnik aktywów. Akcje, papiery wartościowe rynku pieniężnego, obligacje rządowe i niebieskie żetony są również zwykle uważane za płynne aktywa.

Istnieje również ciemna płynność, odnosząc się do transakcji, które występują poza wymiarami i dlatego nie są widoczne dla inwestorów, dopóki transakcja nie zostanie zakończona. Płynność odnosi się do łatwości, z jaką aktywów lub bezpieczeństwo można przekształcić w gotówkę gotówką bez wpływu na rynek cena. ETF Bitcoin lub fundusz obrotowy giełdowy jest rodzajem funduszu inwestycyjnego, który śledzi cenę bitcoinów i … niektóre skalpery lubią handlować na bardziej płynnym rynku, ponieważ mogą łatwo poruszać się i wychodzić z dużych pozycji bez niekorzystnych Wpływ rynku. Na płynnym rynku inwestor może wymienić bardzo dużą kwotę bez przeniesienia ceny. Giełdy papierów wartościowych promują płynność, przyjmując konkurencyjne oferty od kupujących.

Niższe koszty generują silniejsze zyski, większą stabilność i większe zaufanie wśród deponentów, inwestorów i organów regulacyjnych. Główną zaletą płynnego rynku jest to, że inwestycje można łatwo przenieść w gotówkę w dobrym tempie i w odpowiednim czasie. Rachunki skarbowe i traci swoją pracę, pieniądze w tych skarbach są łatwo dostępne, a wartość jest znana, ponieważ jest to płynny rynek. Ogólnie główną zaletą płynnego rynku jest to, że inwestycje można łatwo przenieść w gotówkę w dobrej formie Oceń i w odpowiednim czasie.

Co to jest płynny rynek?

W przeciwnym razie duże transakcje mogą powodować ogromne wahania cen, które z kolei zwiększają zmienność i ryzyko na rynku. Pozwala również zarówno kupującym, jak i sprzedawcom szybko zamknąć handel, co prowadzi do mocniejszego spreadu bid-ask. Rynek płynny to dowolny rynek o dużej ilości działalności, umożliwiając handlowcom możliwość kupowania lub sprzedaży dużych ilości w dowolnym momencie i niskich kosztach transakcji. Na rynku kryptograficznym płynność monet/tokena jest definiowana jako zdolność aktywów kryptograficznych do łatwego przekształcenia w gotówkę lub inne kryptowaluty. W przeciwieństwie do tego nieruchomości nie są płynnym rynkiem z powodu ograniczonych nabywców na rynku.

Ponieważ może być niewielka liczba kupujących w danym domu w danym czasie, sprzedaż nieruchomości może potrwać dłużej. Im szybciej musisz go sprzedać, tym niższa oferta będziesz Musisz sprzedać, co oznacza, że ​​otrzymasz mniej pieniędzy, które dostaniesz za to. Firma przyciąga i zachowuje to, co najlepsze ze świata handlowego i specjalizuje się w pielęgnowaniu i rozwijaniu prawdziwych surowych talentów. Wartość zobowiązań można ustalić, patrząc na cenę, po której portfel referencyjny jest przedmiotem obrotu na płynnym rynku. Proces modelu jest wykorzystywany przez wszystkie instytucje finansowe, w których nie istnieje głęboki i płynny rynek.

INFORMACJA RYNKOWY

We wszystkich obszarach, dążymy do doskonałości, innowacji i stałej poprawy. W przypadku braku głębokich i płynnych transakcji rynkowych, a biorąc pod uwagę wysoce nieliniowy charakter niektórych produktów strukturalnych, sam proces marki do modelu wymaga przejrzystości. Rynek opcji walutowych jest najgłębszym, największym i najbardziej płynnym rynkiem opcji dowolnego rodzaju.

Chociaż w niektórych regionach Świat, liczba sprzedawców na tym rynku znajduje się w obfitości. Nie wspominając o tym, że proces transakcji w nieruchomości jest również złożony, ponieważ wymaga przetwarzania wielu działań dokumentacji i bankowych. Jest to platforma, na której wszystkie transakcje są wykonywane z łatwością i przy niskim koszcie.

giełdzie

Oznacza to, że kontrahenci rynku mogą przyjechać do nas z pewnością, że za każdym razem zaoferujemy ciasne spready oferowane. To przezroczyste podejście pomaga nam budować i utrzymywać wysokie wolumeny handlowe w produktach, które obsługujemy. Z kolei te wysokie woluminy pomagają nam przeprowadzić bardziej świadomą i wydajną operację tworzenia rynku. Cienkie rynki mogą być niestabilne i charakteryzują się kilkoma ofertami kupowania i sprzedaży aktywów. W rezultacie istnieje znaczny spread na ogół między ceną wywoławczą aktywów a wszelkimi ofertami oferowanymi na składnik aktywów.

Dlaczego płynność ma znaczenie?

Rynek akcji spółki z listy Fortune 500 byłby uważany za płynny rynek, ale rynek rodzinnej restauracji nie. Największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie jest rynek Forex, w którym obce waluty są handlowane. Szacuje się, że dzienny wolumen obrotu na rynku walut wynosi ponad 5 bilionów dolarów, który jest zdominowany przez dolara amerykańskiego. Rynki do dolara Theeuro, Yen, Funt, Franc i Canadian są również bardzo płynne. Na każdym rynku, pierwszy, który zrozumiał rozwój, jest pierwszym, który działa.

z dodatkowymi biurami w Sydney i Hongkongu, Liquid Capital Markets handluje tysiące umów opcji na wszystkie główne giełdy dziennie. Jednym z czynników wpływających na płynność rynku kryptograficznego jest wolumen obrotu. Jeśli codzienny wolumen handlowy tokena/monety kryptowalut jest wyższy, oznacza to, że wiele osób go kupuje i sprzedaje.

Zbuduj swoje zaufanie Z setkami pytań egzaminowych z wskazówkami, wskazówkami i natychmiastowymi informacjami zwrotnymi. Oferty, które pojawiają się w tej tabeli, pochodzą z partnerstw, z których Investopedia otrzymuje odszkodowanie. Investopedia nie zawiera wszystkich ofert dostępnych na rynku. Rynki do handlu wyspecjalizowane towary fizyczne, takie jak luksusowe przedmioty lub domy, nie są płynne.

Na płynnym rynku łatwo jest wykonać handel szybko i po pożądanej cenie, ponieważ jest wielu nabywców i sprzedawców, a wymieniany produkt jest standaryzowany i duży popyt. Na płynnym rynku pomimo codziennych zmian podaży i popytu na spread między tym, co kupujący chce zapłacić, a tym, co sprzedawcy zaoferują, pozostaje stosunkowo niewielkie. W bankowości płynność jest zdolnością do wywiązania się z obowiązków, gdy pojawią się one bez ponoszenia niedopuszczalnych strat. Zarządzanie płynnością to codzienny proces wymagający od bankierów monitorowania i projektowania przepływów pieniężnych w celu zapewnienia odpowiedniej płynności jest obsługiwany.

teoria i dowody empiryczne sugerują, że inwestorzy wymagają wyższego zwrotu z aktywów o niższej płynności rynkowej, aby zrekompensować im wyższe koszty handlu tymi aktywami. Oznacza to, że dla składnika aktywów z danym przepływem pieniężnym, im wyższa jego płynność rynkowa, tym wyższa jej cena i niższy jest jego oczekiwany zwrot. Ponadto inwestorzy niechętne do ryzyka wymagają wyższego oczekiwanego zwrotu, jeśli ryzyko związane z wiarygodnością aktywów jest większe. Tutaj również wyższe ryzyko płynności, tym wyższy oczekiwany zwrot z składnika aktywów lub niższa jest jego cena.

Na płynnym rynku aktywa można łatwo przekształcić bez znacznych wahań cen i z minimalnym spadkiem wartości. Rynek płynny jest rodzajem rynku, który ma wysoki poziom stabilności i niski spread między ceną prośbą i sprzedaży. Wysoki wolumen obrotu istnieje na płynnym rynku, ponieważ duża liczba kupujących i sprzedawców jest gotowa i chęć handlu w dowolnym momencie w godzinach rynkowych. Płynny rynek z wieloma dostępnymi nabywcami i sprzedawcami oraz stosunkowo niskie koszty transakcji. Szczegóły tego, co sprawia, że ​​płyn rynkowy mogą się różnić w zależności od wymiany składnika aktywów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*