02ccb3b55010bd0bef111a50d255d0b8 1

Strategie handlu sieciami: 10 powodów, dla których musisz użyć bota handlowego sieci

Strategia handlowa siatki działa poprzez utworzenie siatki składającej się z kilku równie rozstrzygniętych poziomów cen powyżej i poniżej obecnej ceny rynkowej. Po skonfigurowaniu siatki handlowcy składają zarówno zamówienia na zakup, jak i sprzedaż na każdym z tych poziomów cen. Strategia opiera się na naturalnej zmienności rynku i założeniu, że cena ostatecznie powróci do jej średniej. Po osiągnięciu określonego poziomu ceny, odpowiednie zamówienie jest wykonywane, a nowe zamówienie jest złożone w przeciwnym kierunku, mając na celu czerpanie korzyści zarówno w górę, jak i w dół na rynku. Strategia handlu sieciami jest techniką stosowaną przez handlowców do wejścia i wychodzenia z pozycji na rynku poprzez umieszczanie sieci olewających się zamówień o wcześniej określonych poziomach cen.

Crypto Grid Trading Trading mogą potencjalnie generować zyski, jeśli parametry siatki są ostrożnie skonfigurowane. Trading Grid to systematyczny (tj. Oparty na zasadach i zautomatyzowany) Strategia handlowa odpowiednia dla różnych rodzajów środowisk rynkowych, takich jak rynki, które są popularne w jednym kierunku lub poruszają się w zasięgu bocznym. Jeśli akcja cenowa jest wzburzona, może wywołać zamówienia kupna powyżej ustalonej ceny i zamówień sprzedaży poniżej ustalonej ceny, co powoduje stratę. Ostatecznie strategia jest najbardziej opłacalna, jeśli cena będzie trwać w trwałym kierunku.

Aby stworzyć sieć zamówień obejmujących szereg potencjalnych ruchów rynkowych, ta metoda wymaga składania licznych zamówień na przyrostowych poziomach cen powyżej i poniżej obecnej ceny rynkowej. Handel siecią jest dobrą opcją dla handlowców, którzy chcą zastosować systematyczne podejście do handlu i wykorzystać zmienność rynku. Aby zapewnić rentowność, ważne jest, aby wybrać warunki rynkowe odpowiednie dla Twojej strategii.

Załóżmy, że spodziewasz się, że cena BTC pozostanie od 20 000 do 30 000 USD za następne 24 godziny. Użytkownicy mogą ustawić wiele poziomów cen w sieci, w zależności od ich osobistych preferencji i okoliczności. Handel siecią można również łączyć z innymi strategiami handlowymi; Analiza techniczna jest jedną z najczęstszych.

Ustawienie przemienników, automatycznie sprzedając pozycję po wystąpieniu pewnej straty, może pomóc w zminimalizowaniu strat lub kontroli. Aby czerpać korzyści z trendów, składaj zamówienia kupna w odstępach powyżej ustalonej ceny i sprzedaj zamówienia poniżej ustalonej ceny. Spowoduje to następujący predefiniowany limit, w ramach którego będzie teraz działać bot handlowy. Jednak handel siecią oferuje jedno z najłatwiejszych i sprawdzonych podejść handlowych. I dlatego ważne jest, aby zrozumieć, kiedy chcesz stworzyć lub zatrzymać bota. Handel sieci wymaga dużo dyscypliny i cierpliwości, ponieważ zyski mogą być małe i zgromadzić czas.

Jeśli cena aktywów wzrośnie, zamówienie zakupu jest umieszczony natychmiast po niższej cenie. Ta strategia pozwala handlowcom kupować niską i sprzedając wysokie i jako taka, wykorzystuje zmienność rynku. W stale ewoluującym świecie handlu finansowego uczestnicy rynku nieustannie szukają innowacyjnych technik i strategii, które pomagają im zróżnicować ich portfele, zmaksymalizować zyski i łagodzić ryzyko.

Powody, dla których należy prawidłowo korzystać z branży handlowej sieci

, może pomóc w zminimalizowaniu strat do ogólnego portfela handlowca, nawet jeśli niektóre poszczególne pozycje są straty. Prostym sposobem na rozmiar pozycji jest upewnienie się, że każdy indywidualny handel to tylko niewielki procent całego portfela (tj. Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka). Może być odpowiedni dla różnych środowisk rynkowych kryptograficznych, od trendów po boki. Wyobraźmy sobie, że cena bitcoinów zbliżała się do 15 000 USD w ciągu ostatnich dwutygodniowych okresów.

A stop-limit Zakaz jest warunkowym handlem w ustalonym okresie czasowym, który łączy cechy zatrzymania z cechami zlecenia granicznego i jest wykorzystywane do ograniczenia ryzyka. Zamówienie zatrzymania to rodzaj zamówienia, który można wykorzystać do ograniczenia strat, a także wejścia na rynek w potencjalnym przełomie. Następnym krokiem jest wybranie umowy, na której chcesz wdrożyć bot handlowy.

Gdy rynek porusza się w górę i w dół w określonym zakresie, zamówienia są uruchamiane, a zyski są realizowane w każdej zamkniętej kolejności. Ponadto handlowcy mogą sekwencyjnie ustawiać nowe poziomy sieci, jeśli cena rynkowa przeniesie się do nowego zakresu, realizując nowe transakcje z automatycznym poziomem zysków i zatrzymania. Aby skonfigurować sieć, trader musi najpierw zdecydować o cenie referencyjnej. W powyższym przykładzie rynku bocznego zamówienia zakupu powinny być ustawione poniżej ceny odniesienia. Każde zamówienie zakupu ma odpowiednie zamówienie sprzedaży na poziomach powyżej zamówień zakupu. Wizualnie poziomy cen przypominają linie siatki na siatce; Stąd nazwa handel siecią.

Co to jest bot handlowy i jak go używasz?

użytkowników może zoptymalizować strategię handlu sieciami, dodając taktyki zarządzania ryzykiem, takie jak Stop-Losses, siatka zabezpieczająca i rozmiar pozycji. Ponieważ rynek może nie przejść w sposób, w jaki siatka została początkowo skonfigurowana, aby skorzystać, zarządzanie ryzykiem pomaga złagodzić straty wynikające z tego. Boty handlowe sieci mogą automatycznie wykonywać transakcje na podstawie z góry określonych zasad, które mogą zaoszczędzić czas i zmniejszyć podejmowanie decyzji emocjonalnych. Handlowcy mogą również skalować swoje transakcje, tworząc jednocześnie wiele botów handlowych dla różnych par monet.

Handel GRID polega na ustalaniu wielu wcześniej określonych poziomów cen, do których zamówienia kupna lub sprzedaży są automatycznie wykonywane, gdy cena dotknie takich poziomów. Po starannie skonfigurowanych boty handlowe siatki kryptowalutowej automatycznie wykonują rozkazy tworzenia opłacalnych transakcji. Strategia siatki jest jedną z najczęściej używanych strategii w handlu krypto i na rynku Forex. Działa z przełożonym limitem kupna i sprzedaży zamówień w predefiniowanych odstępach cen.

Jak działa handel sieci

handlowców powinien korzystać z własnej konfiguracji w zależności od ich osobistych preferencji, ponieważ narzędzia handlu sieciami dostarczane przez różne platformy handlu kryptograficznego różnią się w stosowaniu strategii handlu sieci. Z tego powodu handlowcy zazwyczaj ograniczają swoją sieć do określonej liczby zamówień, takich jak pięć. Jeśli cena przebiega przez wszystkie zamówienia zakupowe, wychodzą z zysku. Można to zrobić jednocześnie lub za pośrednictwem siatki sprzedaży, rozpoczynając poziom docelowy. Idea z modnym handlem siecią jest to, że jeśli cena porusza się w trwałym kierunku, pozycja będzie większa, aby ją wykorzystać. W miarę wzrostu ceny uruchamiane jest więcej zamówień kupna, co powoduje większą pozycję.

Co to są boty handlowe i jak działają?

Zamówienie zakupu w nawiasach, odnosi się do zamówienia zakupu, które ma zamówienie na limit sprzedaży i załączono zamówienie zatrzymania sprzedaży. Uzyskała tytuł Bachelor of Science in Finance na Bridgewater State University i pomaga opracowywać strategie treści dla marek finansowych. Cointelegraph obejmuje fintech, blockchain i bitcoin, zapewniając najnowsze wiadomości i analizy kryptowalut na temat przyszłości pieniędzy. Celem tej witryny jest wyświetlanie informacji dotyczących produktów i usług dostępnych w aplikacji Crypto.com.

zaawansowanych handlowców może ręcznie dostosowywać i skonfigurować parametry siatki, co może pomóc Ci czerpać z góry określony przedział cenowy. Binance Futures oferuje funkcję Auto Parameters, która pozwala każdemu stworzyć strategię handlu siecią za pomocą jednego kliknięcia. Siatka handlowa jest konstruowana przez systematyczne składanie zleceń limitów w odstępach czasu w ramach wstępnie ustalonego Przedział cenowy. Automatyzując proces kupowania i sprzedaży kontraktów futures, handlowcy mogą przeprowadzić strategię handlową bez podejmowania decyzji emocjonalnych. Trading Grid automatyzuje zakupy i sprzedaż kontraktów futures, składając zamówienia w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym.

Przykład handlu siecią w EURUSD

To sprawia, że ​​handel punktowy jest stosunkowo bezpieczniejszy, ponieważ handel ma wyłącznie własne pieniądze. Boty handlowe w sieci futures wykorzystują transakcje marży i mogą pożyczyć fundusze poza dostępnym kapitałem. Umożliwia to handlowcom dokonywanie większych transakcji kryptograficznych w związku z dodatkową ekspozycją na ryzyko. Zawsze pamiętaj, że strategie handlu sieciami mogą ponosić znaczące ryzyko, szczególnie na rynkach trendów, i należy zastosować odpowiednie techniki zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia wypłat i ochrony konta handlowego. Boty handlowe sieci to algorytmy lub kody handlowe, które próbują osiągnąć zyski ze zmian cen w ramach predefiniowany obszar siatki.

użytkowników może rozważyć połączenie swojej wiedzy na temat poziomu wsparcia technicznego i oporu oraz wykorzystywać linie trendów jako odniesienie do ustawienia poziomów cen w sieci. Handel siecią wymaga jedynie ceny jako danych wejściowych, w przeciwieństwie do analizy podstawowej, która wymaga ciągłego głębokiego nurkowania i monitorowania dynamiki sektorowej, wycen, czynników wzrostu, prognoz finansowych, jakości zespołów i wielu innych. Ponadto, po początkowym ustaleniu odpowiednich poziomów cen, strategia teoretycznie działa bez zaangażowania handlowca i nie ma potrzeby ciągłego monitorowania rynku.

określa liczbę zamówień, które chcesz umieścić w skonfigurowanym przedziale cenowym. Im więcej masz sieci, tym większa liczba transakcji; Jednak zysk z każdego handlu będzie mniejszy. Jest to zasadniczo równoważenie między osiągnięciem małych zysków z wielu transakcji lub osiąganie większych zysków z mniejszej liczby transakcji. Cory jest ekspertem w zakresie strategii handlu akcjami na rynku Forex i Futures. Ponadto, ponieważ nie mają wpływu na emocje, FOMO, presja rówieśnicza lub trendy w mediach społecznościowych, mogą zachować uzasadnienie handlowe nawet podczas nieobliczalnych i niestabilnych warunków rynkowych. Warto również rozważyć użycie rozmiaru pozycji w celu ograniczenia wielkości każdego rzędu sieci i upewnienia się, że całkowity rozmiar wszystkich otwartej siatki nie przekracza salda rachunku handlowego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*